Postojeća pristupna bakrena mreža izložena je sve većim korisničkim zahtjevima za velikim brzinama prijenosa. Veći broj korisnika širokopojasnih usluga unutar postojećih bakrenih kabela dovodi do narušavanja kvalitete pruženih usluga, osobito na dužim petljama.

Iz tog je razloga donesena odluka o izgradnji FTTH mreže. To je svjetlovodna pristupna mreža koja podrazumijeva vođenje svjetlovodnih niti od glavnog FTTH čvora (CO) preko fleksibilnog distribucijskog čvora sa spliterima do samog korisnika, pri tom ne koristeći aktivnu opremu između početne i krajnje točke mreže.

U FTTH arhitekturi mreže primjenjivat će se kombinirana topologija mreže P2P i P2MP, sukladno Pravilniku o svjetlovodnim distribucijskim mrežama.

Do sada smo uspješno završili glavne projekte TK mreža za 10-ak naselja u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji, te za nekoliko kvartova u Zagrebu.

Ukupno smo projektima omogućili brzi širokopojasni internet za 40.000 korisnika, uz gotovo 1000 km optičkih kabela!

U sklopu projekata TK mreža, izrađeni su i projekti linijske infrastrukture, za koje je ishođena građevinska dozvola, te projekti točkastih objekata (vanjski ormari DČ-a).

Izradili smo i više projekata optičkih privoda za poboljšanje usluge CARNET korisnicima (područne škole), poslovnim korisnicima, kao i za Bazne postaje T-Mobile i Tele2.