Sustav radiodifuzije i ozvučenja tunela na pristupnim cestama Pelješkom mostu

U sklopu opremanja pristupnih cesta mostu Pelješac, ugradili smo sustav radiodifuzije i sustav ozvučenja tunela Debeli Brijeg. Centralne stanice ugrađene su u sobu s opremom u CKP Zaradeže, na čijem krovu je i ugrađen i antenski sustav. U tunelu Debeli Brijeg nalaze se po dvije pojačivačke podstanice radio sustava i sustava ozvučenja. Duž glavne i

22. veljače 2023.|

Modernizacija sustava radiodifuzije u tunelima na autocesti A1

U ljeto 2022. završena je rekonstrukcija i funkcionalna nadogradnja sustava radiodifuzije tunela Mala Kapela, Brinje, Plasina, Grič, Sveti Rok, Konjsko, Šubir, Mali Prolog i Kobiljača. Od trenutka primopredaje sustava, svi korisnici MUP.net TETRA mreže (policija, hitna pomoć, JVP) dobili su mogućnost sigurne komunikacije u zoni navedenih tunela. Za komunikaciju operatera HAC-a iz nadležnog kontrolnog centra

12. prosinca 2022.|

Ugrađene punionice električnih vozila u podzemnoj garaži upravne zgrade Zagrebačkog holdinga

U podzemnoj garaži upravne zgrade Zagrebačkog holdinga ugradili smo i montirali šest punionica za električna vozila. Napravljena je i potrebna elektroinstalacija uz primjenu važećih propisa i pravila tehničke struke. Punionice su instalirane u parovima te je instalirana snaga svake punionice  22 kW, to jest 44 kW po paru. Kabeli od glavnog razvoda napajanja su vođeni

4. studenoga 2022.|

Uspješno implementirano ozvučenje u 9 tunela na A1

                          U sklopu projekta usklađenja sa zahtjevom iz članka 22 Pravilnika o minimalnim sigurnosnim uvjetima za tunele, prema kojemu evakuacijski putovi i ostala mjesta u tunelu na kojima korisnici tunela čekaju evakuaciju na otvoren prostor moraju biti opremljena zvučnicima radi davanja informacija, opremili

29. travnja 2022.|

Ugradnja opreme za mobilnu komunikaciju unutar gradilišta druge cijevi tunela Učka

Krajem 2020. godine, svečano su otvoreni radovi na iskopu druge cijevi tunela Učka (5,63km). Glavni izvođač, Bouygues TP, povjerio nam je realizaciju mobilne komunikacije unutar gradilišta druge cijevi. Radovi obuhvaćaju ugradnju i puštanje u rad opreme za mobilnu komunikaciju na obje portalne zone (Kvarner i Istra), a kako radovi na iskopu budu napredovali, u drugoj fazi

13. listopada 2021.|

Izrada projekata FTTH mreža i optičkih privoda

Postojeća pristupna bakrena mreža izložena je sve većim korisničkim zahtjevima za velikim brzinama prijenosa. Veći broj korisnika širokopojasnih usluga unutar postojećih bakrenih kabela dovodi do narušavanja kvalitete pruženih usluga, osobito na dužim petljama. Iz tog je razloga donesena odluka o izgradnji FTTH mreže. To je svjetlovodna pristupna mreža koja podrazumijeva vođenje svjetlovodnih niti od glavnog

13. listopada 2021.|

Sudjelovanje na prezentaciji Punionice za električna vozila za Smart City u Francuskoj Rezidenciji u Zagrebu

Francusko-hrvatska trgovinska i industrijska komora i Veleposlanstvo Francuske Republike organizirali su 15. listopada 2020. u Francuskoj Rezidenciji na Tuškancu event pod nazivom Punionice za električna vozila za Smart City. Cilj je bio upoznati se s mogućnostima i trendovima u razvoju infrastrukture punionica električnih vozila, obzirom na planove EU za snažno investiranje u taj segment. Budući da

11. prosinca 2020.|

Ugradnja sustava ozvučenja u tunel Mravince

Hrvatske ceste su ugovorom 800-82/2019 Zajednici gospodarskih subjekata Promel sistemi - TEB Inženjering dodijelile posao Usklađenja opreme tunela Mravince s Direktivom 2004/54/EC. Ugovor uključuje nabavku i ugradnju opreme sustava videonadzora, sustava ozvučenja i sustava za određivanje međusobnog razmaka u tunelu Mravince na Brzoj cesti Solin-Klis-Sinj, poddionica Dračevac-Majdan. TEB Inženjering izvodi dio radova vezan uz sustav

5. rujna 2019.|

Izrada projekta svjetlovodne distribucijske mreže NGA za područje Vodica

Predmet ovog projekta je izgradnja nepokretne pristupne širokopojasne mreže sljedeće generacije (NGA) na području Grada Vodica. Mreža će se u infrastrukturnom pogledu temeljiti na većem broju trasa u kojima će biti položene svjetlovodne niti. Prema Prostornom planu uređenja Grada Vodica, izričito se zahtijeva podzemno polaganje elektroničkih komunikacijskih vodova unutar zajedničkog infrastrukturnog koridora prometnice. Stoga je

5. rujna 2019.|
Go to Top