• projekt i implementacija radio sustava u 20 tunela i sustava ozvučenja u 15 tunela, uključujući i tri najduža tunela u Hrvatskoj (Mala Kapela, Sveti Rok, Sveti Ilija)
 • projekt kabelske kanalizacije i svjetlovodnog kabela, te telefonsko-pozivnog sustava na autocestama A1 i A3
 • projekt kabelske kanalizacije, niskofrekventnog koaksijalnog kabela i svjetlovodnog kabela, te telefonsko-pozivnog sustava na trima dionicama najprometnije hrvatske autoceste, koja povezuje Zagreb s najvećom lukom Rijekom
 • projekt i implementacija radio sustava (uključujući i emitiranje kontinuirane sigurnosne poruke na tri javna FM kanala istovremeno i pripremu za prelazak na TETRA sustav) u tunelu Učka
 • implementacija video sustava s automatskim otkrivanjem incidentnih situacija u tunelu Učka, zajedno s austrijskim partnerom PKE Electronics
 • projekt kabelske kanalizacije, svjetlovodnog kabela i telefonsko-pozivnog sustava na Istarskom Y
 • projekt SOS sustava na bazi GSM veza na Istarskom Y
 • projekt i implementacija radio sustava i sustava ozvučenja tunela Sveta Tri Kralja, najdužeg tunela na autocesti Zagreb – Macelj, koja vodi do slovenske granice
 • projekt kabelske kanalizacije i svjetlovodnog kabela na autocesti Zagreb – Macelj
 • projekt GSM-R i novih telekomunikacija na željezničkoj pruzi Hrv. Leskovac – Karlovac
 • projekt usklađenja telekomunikacijskih uređaja s remontom pruge na šest pružnih dionica u Hrvatskoj
 • projekt novih telekomunikacijskih uređaja i zaštite postojećih TK instalacija na modernizaciji pružnih dionica Zaprešić – Zabok i Hrvatski Leskovac – Karlovac
 • projekt novih telekomunikacijskih uređaja na prugama Knin – Zadar, Dalj – Osijek i Vinkovci – Drenovci
 • projekt zaštite postojećih EE, TK i SS instalacija na kolodvoru Rijeka-Žabica
 • izrada idejnih rješenja telekomunikacija i telekomande za Studije okvirnih mogućnosti izgradnje drugog kolosijeka za pružne dionice Kupjak – Škrljevo i Škrljevo – Rijeka – Šapjane
 • izvedbeni projekt polaganja TD kabela, proračun zaštite TD kabela od elektrovuče, te izvedba spajanja TD kabela, u sklopu modernizacije pruge Vinkovci – Tovarnik – d.g.
 • elektromontažni dio radova na izmjeni postojećeg sustava elektrovuče na brdskom dijelu pruge Zagreb – Rijeka
 • projekt zaštite postojeće TK mreže, projekt kabelske kanalizacije i IT distribucije pri izgradnji novog putničkog terminala Međunarodne Zračne luke Zagreb
 • isporuka i montaža sustava rasvjete stajanke u Zračnoj luci Brač
 • projekt popravka, isporuka opreme, uspostava ponovnog rada diferencijalne GPS bazne postaje za potrebe Ratne mornarice
 • partner Dalekovod projekta za izradu projekata svih telekomunikacijskih postrojenja na području jugoistočne Europe
 • projekt kabelske kanalizacije, svjetlovodnog kabela i zaštite postojeće TK mreže na većini državnih cesta u Hrvatskoj
 • projekt i implementacija radio sustava i sustava ozvučenja u tunelima na pristupnim cestama Pelješkom mostu
 • implementacija sustava ozvučenja u tunel Mravince na brzoj cesti Solin-Klis
 • kooperant Instituta za građevinarstvo za projektiranje kabelske kanalizacije i svjetlovodnog kabela na prometnicama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini (Koridor Vc) te Crnoj Gori (Brza cesta duž crnogorskog primorja, Obilaznica Kotora)
 • projekti prelaganja i zaštite postojeće javne TK mreže
 • projekti TK priključaka
 • Projekti FTTH mreža i GSM baznih postaja
 • projekti radio sustava, sustava ozvučenja i video sustava u tunelima duž Koridora Vc u BiH
 • projekti GSM baznih stanica (elektrotehnički, arhitektonski i građevinski dio)
 • Studija utjecaja EE postrojenja i atmosferskog pražnjenja na telekomunikacijske kabele (Karlovac-Rijeka)
 • Idejno rješenje signalizacije i dojave poledice Karlovac-Rijeka
 • Idejni projekt VF prijenosa za cijelu mrežu autocesta SRH
 • Glavni projekt izrade kombiniranih centrala za specijalnu telekomunikacijsku mrežu SIZ-a SRH
 • Glavni projekt VF sistema Zagreb-Karlovac i Zaprešić-Lužani-Sl.Brod
 • Glavni projekt prometne signalizacije za automatsku naplatu cestarine
 • Konzalting usluge na autocesti Lipovljani-Okučani
 • Priključak baznih stanica RR mreže Zagreb-Karlovac i Zagreb-Beograd
 • Tehnička dokumentacija funkcionalnog sistema veza u cestovnoj infrastrukturi Hrvatske za potrebe ONO
 • Nadzor na polaganju kabela Prvča-Lužani-Brodski Stupnik
 • Projekt, isporuka opreme i nadzor pri izgradnji automatske naplate cestarine Prvča-Lužani, Lužani-Brodski Stupnik, Okučani- Brodski Stupnik, CP Karlovac, CP Ivanja Reka, CP Velika Kopanica
 • Konzalting za automatsku naplatu cestarine na dionicama Zagreb-Karlovac i Ivanja Reka-Brodski Stupnik
 • Nadzor nad izgradnjom opreme u centru veza RSIZA-a u Splitu i Osijeku
 • Generalni plan telekomunikacijske infrastrukture uz cestovne prometnice u Hrvatskoj