TEB inženjering d.d. jedna je od vodećih hrvatskih projektnih inženjerskih kuća koja pokriva širok spektar složenih projekata u području telekomunikacija i IT-a.

U proteklih dvadesetak godina, tvrtka se specijalizirala za izvedbu radiodifuznih i razglasnih sustava za tunele, telefonsko-pozivnih sustava i telekomunikacijskih mreža baziranih na optici, te za projektiranje telekomunikacijskih objekata i mreža. Tvrika se bavi i implementacijom zahtjevnih informacijskih sustava i tehnologija, a pruža i usluge konzaltinga iz područja informatičkih znanostti.

Danas je u TEB lnženjeringu zaposleno 12 djelatnika, s tendencijom rasta, posebno u područjima telekomunikacija i informatike. Zahijev za ovladavanjem vrhunskim tehnologijama i metodama projektiranja, te rad na kompleksnim sustavima zahtijeva posvećivanje posebne pažnje kvalifikacijskoj strukturi zaposlenih, tako da svi zaposleni imaju visoku stručnu spremu i potrebno radno iskustvo.

U poduzeću su zaposlena tri ovlaštena inženjera elektrotehnike, koji redovno sudjeluju na savjetovanjima i simpozijima diljem zemlje, ali i u inozemstvu.

Poduzeće ima zaposlenog jednog ovlaštenog inženjera prometnih tehnologija.

Dvojica zaposlenika članovi su TO-79 Hrvatskog zavoda za normizaciju, i aktivno sudjeluju u njegovu radu.

Povijest

 • TEB (tehnološko-ekonomski biro) osnovan je 1950. godine, u vrijeme procvata investicijskih aktivnosti diljem tadasnje države
 • Šezdesetih godina, za vrijeme spajanja manjih tvrtki kompatibilnih djelatnosti u veća i jača poduzeća sposobna za preuzimanje ozbiljnih poslova, kako u zemlji tako i u inozemstvu, TEB se spojio s “Narodnim novinama”, tvoreći zajednički pothvat za proizvodnju, dizajn, tehnićku dokumeniaciju, poslovno savjetovanje, marketing i izdavaštvo

 • Sedamdesetih godina razvija se u projektnu kuću koja pokriva široki spektar djelatnosti projektiranja, izrade tehničke dokumentacije, poslova konzaltinga i marketinga. Tada se dijelovi tvrtke izdvajaju u TEB projektni ured i TEB poslovno savjetovanje, koje obje postaju vodeće tvrtke u svojim poljima djelatnosti
 • Osamdesetih godina, TEB projektni ured se razvija i usvaja potpuno nove tehnologije u skladu s promjenama na trđištu (nema više velikih investicija, informatika postaje značajna u svim segmentima života i rada, itd.)
 • U narednim se godinama prilagođava zahtjevima tržišta, da bi se konačno 1990. godine usmjerio na projektne i inženjering poslove u području telekomunikacija i informatike, te mijenja ime u TEB inženjering d.d.

 • Od 1992. tvrtka je u 100% privatnom vlasništvu, a njom upravlja uprava, na čelu s predsjednikom uprave
 • Početkom 2003. godine, u okviru TEB inženjeringa formiraju se tvrtke kćeri (TEB Arhitektura, TEB Automatika, TEB Ekon, TEB Elektronika, TEB informatika), a u kolovozu iste godine osnovana je tvrtka TEB-Kompleksni sustavi i rješenja d.o.o. Tvrtke kćeri se od matice razdvajaju tijekom 2003. godine, tako da su danas s matićnom wrtkom TEB inženjering d.d. vlasnički povezane ostale samo tvrtke TEB Arhitektura d.o.o. i TEB Kompleksni sustavi i rješenja d.o.o., te čine zajedničku snagu

Etika poslovanja

Osnovna fllozofija tvrtke je pružiti kvaliletne projekte na najvišoj razini, uz suradnju naručitelja. Klijentu nudimo opću podršku i kompletnu uslugu, od idejnog rješenja, preko glavnih projekata, izvedbenih projekata, do faze izvođenja i implementacije. Kodeks etičnog i poslovnog ponašanja je posebno prilagođen, kako bi onemogučio zloupotrebe, a promicao poštenje i ponašanje u skladu s etičkim načelima.

Naša su načela bazirana na sljedećem:

 • Težimo bili iskreni i korektni u svim aspektima našeg poslovanja.
 • Osiguravamo usluge visoke kvalitete.
 • Želimo biti uzorni građani, pa se s time u vezi pridržavamo zakona i standarda poslovanja.
 • Stvaramo radnu okolinu koja promiće međusobno uvažavanje, otvorenost i individualnu cjelovitost.

Upravljanje kvalitetom

TEB Inženjering d.d. ima uspostavljen i prikladno održavan sustav upravljanja, koji ispunjava zahtjeve norme ISO 9001 :2008. Ponosni smo što je nasa (tvrtka usvojila ISO metodologiju i svi ključni procesi u tvrtki su pokriveni procedurama. Uspostavljeni su kontrolni mehanizmi, koji provjeravaju defekte i provode korektivne radnje u slučaju potrebe.