• radiodifuzni i razglasni sustavi u tunelima na autocestama A1, A2 i A6
  • telefonsko-pozivni sustav na autocestama A3 i A6
  • spajanje i mjerenja na željezničkom TK kabelu (Moravice-Rijeka, Rijeka-Šapjane, Škrljevo-Bakar, Vinkovci-Tovarnik)
  • kabelska kanalizacija i svjetlovodni kabel na dionicama autoceste A6
  • radiodifuzni i video sustav u tunelu Učka
  • uspostava AVL sustava za praćenje vozila i plovila
  • uspostava prostornih informacijskih sustava
  • konzalting pri izvođenju i integraciji IS sa složenim radiokomunikacijskim sustavima
  • razvoj posebnih programskih rješenja