Predmet ovog projekta je izgradnja nepokretne pristupne širokopojasne mreže sljedeće generacije (NGA) na području Grada Vodica. Mreža će se u infrastrukturnom pogledu temeljiti na većem broju trasa u kojima će biti položene svjetlovodne niti.

Prema Prostornom planu uređenja Grada Vodica, izričito se zahtijeva podzemno polaganje elektroničkih komunikacijskih vodova unutar zajedničkog infrastrukturnog koridora prometnice. Stoga je za izgradnju širokopojasne mreže sljedeće generacije relevantan sustav kabelske kanalizacije predviđen projektom kanalizacijskog sustava Vodice–Tribunj-Srima.

Projektom kanalizacijskog sustava Vodice–Tribunj-Srima predviđa se izgradnja kanalizacijske mreže i polaganje vodooskrbnih cjevovoda u istočnom dijelu naselja Vodice i Srima (u k.o. Vodice i k.o. Zaton-Srima). Paralelno s izgradnjom kanalizacijskih cjevovoda istim je projektom predviđeno polaganje kabelske kanalizacije u konfiguraciji 2x PEHDØ50.

Projekt je obuhvatio planersku analizu, prikupljanje svih adresa u obuhvatu zahvata s analizom potreba svake pojedine adrese za svjetlovodnim nitima uz petogodišnju zalihost, podjelu područja obuhvata na distribucijske čvorove prema gustoći naseljenosti pojedinog područja i konfiguraciji samog naselja.

Sveukupna duljina distribucijske mreže u području obuhvata je 80 km. Za razvod FTTH mreže P2P koristit će se mikrocijevne strukture.

S ukupno 6 DČ-a obuhvaćeno je oko 5000 adresa i više od 9000 korisnika.

Članak na portalu INFOVODICE
https://www.infovodice.com/gradske/11797-odrzana-prezentacija-projekta-svjetlovodne-distribucijske-mreze-za-podrucje-vodica.html%20%20