U podzemnoj garaži upravne zgrade Zagrebačkog holdinga ugradili smo i montirali šest punionica za električna vozila. Napravljena je i potrebna elektroinstalacija uz primjenu važećih propisa i pravila tehničke struke. Punionice su instalirane u parovima te je instalirana snaga svake punionice  22 kW, to jest 44 kW po paru.

Kabeli od glavnog razvoda napajanja su vođeni u metalnim pocinčanim kanalicama te je uz svaki par punionica ugrađen po jedan razdjelni ormarić u koje su ugrađena dva kombinirana uređaja zaštite i stezaljke za priključenje vodiča kabela.

Nakon završene instalacije punionica obavljeno je ispitivanje instalacija od stručno ovlaštene osobe te je funkcionalnost svake punionice ispitana punjenjem električnog vozila.