Hrvatske ceste su ugovorom 800-82/2019 Zajednici gospodarskih subjekata Promel sistemi – TEB Inženjering dodijelile posao Usklađenja opreme tunela Mravince s Direktivom 2004/54/EC.

Ugovor uključuje nabavku i ugradnju opreme sustava videonadzora, sustava ozvučenja i sustava za određivanje međusobnog razmaka u tunelu Mravince na Brzoj cesti Solin-Klis-Sinj, poddionica Dračevac-Majdan.

TEB Inženjering izvodi dio radova vezan uz sustav ozvučenja tunela Mravince. Predviđeno puštanje u rad je do kraja godine.