Postojeća pristupna bakrena mreža izložena je sve većim korisničkim zahtjevima za velikim brzinama prijenosa. Veći broj korisnika širokopojasnih usluga unutar postojećih bakrenih kabela dovodi do narušavanja kvalitete pruženih usluga, osobito na dužim petljama.

Iz tog je razloga donesena odluka o izgradnji FTTH mreže. To je svjetlovodna pristupna mreža koja podrazumijeva vođenje svjetlovodnih niti od glavnog FTTH čvora (CO) preko fleksibilnog distribucijskog čvora sa spliterima do samog korisnika, pri tom ne koristeći aktivnu opremu između početne i krajnje točke mreže.

U FTTH arhitekturi mreže primjenjivat će se kombinirana topologija mreže P2P i P2MP, sukladno Pravilniku o svjetlovodnim distribucijskim mrežama.

Do sada smo uspješno završili glavne projekte TK mreža za naselja Banjole (Općina Medulin) i Veli Maj (Grad Poreč).

Projekt FTTH mreže naselja Banjole obuhvatio je ukupno 614 stambenih jedinica, 13 malih poslovnih korisnika, 3 velika poslovna korisnika i 1 trafostanicu. Ukupni broj adresa u obuhvatu je 318. Projektom je osigurano povezivanje svih korisničkih jedinica unutar obuhvata, što je rezultiralo s ukupno 32,84 km svjetlovodnih kabela u distribucijskoj mreži od distribucijskog čvora do svakog korisnika, te 5,24 km kabela u spojnoj mreži od aktivnog čvora u Puli do DČ Banjole.

Projekt FTTH mreže naselja Veli Maj obuhvatio je ukupno 654 stambene jedinice, 14 malih poslovnih korisnika i 4 trafostanice. Ukupni broj adresa u obuhvatu je 195. Projektom je osigurano povezivanje svih korisničkih jedinica unutar obuhvata, što je rezultiralo s ukupno 24,19 km svjetlovodnih kabela u distribucijskoj mreži od distribucijskog čvora do svakog korisnika, te 3,80 km kabela u spojnoj mreži od aktivnog čvora u Poreču do DČ Veli Maj.

U tijeku je izrada projekata TK mreža za Crikveničku rivijeru, koji, osim linijske infratruture, uključuju i projekte točkastih objekata (vanjski ormari DČ-a).

Izradili smo i nekoliko projekata optičkih privoda za poboljšanje usluge CARNET korisnicima (područne škole) te za Bazne postaje T-Mobile.